O nás

Kamel klub je multižánrový kultúrny priestor v Karlovej Vsi, ktorý ponúka širokú škálu rôznych podujatí pre všetky vekové kategórie.

Cieľom je pravidelne prinášať nekomerčné umenie a podporovať činnosť miestnych komunít.

Funguje ako centrum rozvoja kultúry a umenia a prispieva k formovaniu a upevňovaniu kultúrnej identity miestnej verejnosti. V súčasnosti zastrešuje už niekoľko formátov. Počas celého roka ponúka pre obyvateľov všetkých vekových kategórii a sociálnych skupín okrem komplexnej dramaturgie aj kurzy, tvorivé dielne a iné záujmové činnosti. Priestory Kamel klubu (veľká sála, malá sála) sú k dispozícii na prenájom na rôzne súkromné podujatia. Kamel klub je aj organizátorom kultúrno-spoločenských open air podujatí v Karlovej Vsi ako sú napríklad Karloveský majáles, MDD, festival Karloveské kultúrne a športové leto a Karloveské hody. Klub spolupracuje s tunajšími školami, rodinnými centrami, senior klubmi, športovými klubmi a miestnymi umeleckými komunitami a aktérmi.

Hudobný klub Kamel Filmový klub Kamel Divadelný klub Kamel Tanečný klub Kamel Detské podujatia Outdoorové podujatia Platforma pre školy Platforma pre seniorov

Formulár k prenájmu karloveského centra kultúry

Odoslaním formulára suhlasíte so spracovaním osobných údajov.